2 % din impozitul pe venit al persoanelor fizice pentru anul fiscal 2016

Vă informăm ca persoanele fizice pot direcționa până la 2 % din impozitul pe venit pentru anul fiscal 2016 către Mănăstirea Hodoș – Bodrog. Banii vor fi folosiți exclusiv pentru susținerea activității sociale și cultural – religioase din cadrul Mănăstirii Hodoș – Bodrog.

Contribuabilii au posibilitatea de a dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat pentru sponsorizarea entitătilor nonprofit sau unităților de cult, în conformitate cu prevederile art. 79 , art. 82 alin.(6) și art. 102 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru sponsorizarea unei entități nonprofit sau unitați de cult, contribuabilii vor depune personal la Administrația Financiară de domiciliu, în funcție de tipul veniturilor obținute, astfel:

 contribuabilii care obțin venituri din salarii și din pensii vor completa Cererea 230 (Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe salarii și din pensii)

– contribuabilii care obțin venituri ți din alte surse sau numai venituri din alte surse (activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, transferul titlurilor de valoare, jocuri de noroc, etc.) vor completa Declarația 200 (Declarație privind veniturile realizate din România)

Formularele pot fi depuse și prin poștă, prin scrisoare recomandată.

Pentru contribuabilii cu domiciliul în municipiul Arad adresa de expediere este:

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE ARAD

Arad, Bd. Revoluției nr. 77, Cod postal 310130

Lista tuturor unități fiscale ale ANAF din țara (inclusiv localitățile arondate) o puteți vedea aici.

De asemenea, atât Cererea 230 cât și Declarația 200 pt anul 2016 se pot depune online prin intermediul serviciului Spațiu privat virtual furnizat de ANAF. Și în varianta online se completează aceleași date ca și n varianta tiparită.

Termenul legal pentru depunerea cererii 230 și a declarației 200 pentru anul fiscal 2016 este joi 25 mai 2017 (inclusiv).

Completarea capitolului III.2 (dupa ce în prealabil s-a bifat la capitolul II opțiunea corespunzătoare situației dvs – salarii/pensii) din Cererea 230 și a capitolului III.2. din Declarația 200:

– Se va bifa opțiunea – Susținerea unei entități nonprofit / unități de cult

– La Denumire entitate nonprofit / unitate de cult se va scrie MĂNĂSTIREA HODOȘ – BODROG

– La Codul de identificare fiscală a entității nonprofit / unității de cult se va scrie 10192124

– La Cont bancar (IBAN) se va scrie RO17CECEAR0136RON0091229

– La Suma (lei) nu se va trece nimic – organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii

Va mulțumim anticipat pentru efortul dumneavoastră de a completa și depune aceste declarații și va asigurăm ca toate sumele depuse vor fi folosite pentru susținerea activitatii sociale și cultural – religioase din cadrul Mănăstirii Hodoș – Bodrog.

Resurse

Cererea 230 (Declarația pentru contribuabilii cu venituri din salarii și din pensii – conține și instrucțiunile de completare)

Cererea 230 (Declarația pentru contribuabilii care obțin venituri din salarii și din pensii – completată cu datele de identificare ale Mănăstirii)

Declarația 200 (Declarația pentru contribuabilii care obțin venituri și din alte surse sau numai venituri din alte surse – conține și instrucțiunile de completare)

Declarația 200 (Declarația pentru contribuabilii care obțin venituri și din alte surse sau numai venituri din alte surse – completată cu datele de identificare ale Mănăstirii)